Marko Siivonen

Home / Marko Siivonen


MAKKESIIVONEN

 

MARKO SIIVONEN – SENIOR ADVISOR, SENSOMOTORIIKAN ERITYISASIANTUNTIJA

Makke on kouluttautunut valmennus-, koulutus- ja kuntoutusalan ammattilaiseksi sekä sensovalmennuksen erityisasiantuntijaksi Suomessa, Englannissa, USA:ssa ja Sveitsissä. Makke on sensovalmennuksen kansainvälisesti arvostettu kouluttaja ja luennoitsija.

Makkelta löytyy tietotaitoa omien vahvuuksien ja syvien motivaatiotekijöiden tunnistamiseen, johtamisen ja myyntitaitojen kehittämiseen aivoja kunnioittavalla tavalla sekä aidon menestyksen rakentamiseen. Sensovalmennuksen avulla voidaan parantaa vahvuuksien optimaalista hyödyntämistä yksilö- ja organisaatiotasolla.